نرم افزار اطلاعات کارآفرینان کشاورزی

(ناک)

مرکز کارآفرینی موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

فرم ایجاد نام کاربری برای کارآفرین

نام و نام خانوادگی    

نــام کــاربــری    

رمز عبور    

پست الکترونیک    

شماره تلفن همراه    

                       
طراحی و پیاده سازی : گروه نرم افزاری ارش سیستم شمال
نسخه : 1.5.2